Geplande aanpassingen in Vught

Voor het project PHS Meteren-Boxtel, moet het spoor in Vught worden aangepast. In het noorden van Vught leggen wij een vierde spoor aan (tot aan de aftakking van het spoor richting Tilburg). Daarnaast komt een deel van het spoor door Vught verdiept te liggen. Onder het spoor door komen twee verkeerstunnels, ter hoogte van de Loonsebaan en van de Wolfskamerweg. Ook nemen we waar nodig maatregelen om geluid en trillingen binnen de (wettelijke) normen te houden.

Het concept-ontwerp voor het nieuwe spoor ziet u op de tekening eindsituatie Vught (sporen 's-Hertogenbosch-Eindhoven) en de tekening eindsituatie Vught (sporen richting Tilburg).  

Vierde spoor

Het extra - vierde - spoor komt van ’s-Hertogenbosch tot de Postweg in Vught ten westen van de huidige sporen te liggen. Vanaf de Postweg schuift de uitbreiding voor het vierde spoor naar de oostzijde. Daardoor zijn er straks twee eigen sporen voor het traject ’s-Hertogenbosch-Tilburg. En twee eigen sporen voor het traject ’s-Hertogenbosch-Eindhoven. Net ten noorden van de kruising N65-spoor maken we een vrije spoorkruising. Zo kan de trein naar Tilburg veilig afbuigen, zonder afhankelijk te zijn van de treinen van en naar ’s-Hertogenbosch en Eindhoven. Hierdoor is er ruimte voor meer treinen en blijven storingen vaker beperkt tot één traject.

Verdiepte ligging

We leggen een deel van het spoor in Vught verdiept aan. Het gaat om het spoor tussen de Loonsebaan en de Wolfskamerweg. Daarmee komt het spoor over een lengte van 1610 meter verdiept te liggen. Het verdiepte spoor schuift ook op: het komt 2 tot 5 meter ten oosten van het huidige spoor te liggen.

Hoe kruist het spoor straks de wegen
De wegen en het spoor kruisen straks nergens meer gelijkvloers. Alle kruisende wegen gaan straks over het spoor heen of onder het spoor door. Verkeer kan het spoor zo veilig kruisen, zonder te hoeven wachten op passerende treinen.

  • Door het verdiepte spoor worden de Helvoirtseweg, Esschestraat en Molenstraat ‘ongelijkvloers’. Dat betekent hier dat het spoor onder deze wegen door gaat. Verkeer kan het spoor veiliger passeren en Vught wordt beter bereikbaar. Er komt daarbij een extra overgang voor fietsers en voetgangers, ter hoogte van het station.
  • De N65 wordt ‘omgekeerd’: nu loopt de weg onder het spoor door, maar straks gaat de weg over het verdiepte spoor heen. Er komt een verbinding over het verdiepte spoor tussen de Rembrandtlaan en de Lekkerbeetjenlaan.
  • Bij de Loonsebaan en de Wolfskamerweg wordt het spoor niet verdiept - het spoor blijft liggen zoals het nu ligt. Maar deze fiets- en voetgangersverbinding en weg gaan straks wel onder het spoor door - via twee nieuwe onderdoorgangen.

Kruising N65-spoor

Waar nu de weg onder het spoor door loopt, gaat de N65 straks over het spoor heen. ProRail is verantwoordelijk voor deze omkering en werkt de plannen verder uit. De N65 zal ongeveer acht maanden afgesloten worden om deze werkzaamheden mogelijk te maken, naar verwachting in 2025. Meer hierover leest u in het nieuwsbericht 'werken aan bereikbaarheidsplan voor tijdelijke afsluiting N65'.

Twee onderdoorgangen: Loonsebaan en Wolfskamerweg

Ter hoogte van de Loonsebaan en de Wolfskamerweg ligt het spoor niet verdiept. Om te zorgen dat treinen en het verkeer elkaar hier veilig kunnen kruisen, passen wij de overwegen aan. Dat betekent dat we op beide plekken een onderdoorgang (tunnel) maken. De Loonsebaan en de Wolfskamerweg gaan dan onder het spoor door. De tunnel Loonsebaan wordt voor fietsers en voetgangers. De tunnel Wolfskamerweg voor alle verkeer.

Maatregelen geluid en trillingen

In Vught komen spooraanpassingen én gaan er meer treinen rijden. Van beide veranderingen onderzoeken wij de gevolgen voor de omgeving voor bijvoorbeeld geluid en trillingen. De onderzoeksresultaten geven aan of er maatregelen nodig zijn om hinder binnen de normen te houden. Bijvoorbeeld geluidsschermen. Lees meer over geluid en trillingen.